Societal housing Network

Fotografie - Olivier Polet

societal

‘Societal’ verwijst naar het sociale leven van mensen, die samen een maatschappij vormen. Voor SoHoNet staat de mens centraal, gedurende en doorheen alle aspecten van zijn leven. Onze acties zijn duurzaam, doordacht en houden rekening met de begeleiding van de doelgroepen. Op die manier streeft elk project inclusie, diversiteit, solidariteit en autonomie van de bewoners na.

housing

Huisvesting is een elementaire pijler voor maatschappelijke integratie. Het recht op behoorlijke huisvesting is ingeschreven in de Belgische Grondwet. Toch wijzen meer en meer begeleiders van kwetsbare doelgroepen op een tekort aan toegankelijke woningen
In aanvulling op het publieke aanbod, willen wij de creatie van toegankelijke woningen ondersteunen, opdat iedereen het recht op wonen kan realiseren.

network

Het geheel van actoren in ons netwerk (verenigingen, mecenassen, sociale investeerders, alternatieve vastgoedontwikkelaars, geëngageerde academici, enz. ) vormt een belangrijke toegevoegde waarde om onze doelstellingen te bereiken. We rekenen op vruchtbare kruisbestuivingen tussen ervaringen van verenigingen, academische kennis, nieuwe woonvormen en innovatieve bedrijfsmodellen om concreet bij te dragen tot de productie van woningen met een sociaal oogmerk, die duurzaam zijn ingebed in de samenleving.