Ons initiatief

logements sociaux ˆ Bruxelles 
Social housing in Brussels 

summer 2008

 © Olivier Polet / Reporters
Fotografie - Olivier Polet

De noden

Eind 2016 wachtten in België meer dan 263.000 huishoudens op een sociale woning. Meer dan 7.500 mensen zijn slecht gehuisvest of dakloos. De noden nemen toe, de huurprijzen ook. De wachttijden voor sociale huisvesting worden steeds langer.

projecten

In aanvulling op het publieke aanbod, willen we de creatie van voor iedereen toegankelijke woningen ondersteunen, zodat iedereen recht heeft op een dak.
onze actieterreinen :

 • bouwen van nieuwe woningen
 • renoveren van bestaande woningen
 • gebouwen omvormen tot woningen
 • leegstaande gebouwen gebruiken voor tijdelijke bewoning
 • zoektocht naar sociale of private woningen
 • hulp bij de verwerving van woningen of gebouwen
   

Werkgroepen

Het geheel van actoren in ons netwerk (verenigingen, mecenassen, sociale investeerders, alternatieve vastgoedontwikkelaars, geëngageerde academici, enz. ) vormt een belangrijke toegevoegde waarde om onze doelstellingen te bereiken: maatschappelijke woningbouw op de agenda van investeerders en overheden plaatsen en daarmee bijdragen tot de verruiming van het aantal woningen die toegankelijk zijn voor kwetsbare groepen.
de leden van het platform komen regelmatig samen in werkgroepen:

 • ‘Let’s do it!’ : biedt hulp bij de totstandkoming van een sociaal vastgoedproject, door de identificatie van de obstakels en hefbomen voor uw project, de implementatie te ondersteunen en afstemming mogelijk te maken.
 • ‘Lichte woningen’ : brengt obstakels voor de uitvoering van innovatieve projecten op het gebied van lichte woningen in kaart, om de uitvoering ervan vereenvoudigen.
 • ‘label’ : ontwikkelt de criteria die nodig zijn voor het labelen van projecten.

een project indienen

Stuur een beschrijving van uw project naar contact@sohonet.be