Onze doelen

Fotografie – Olivier Polet

We willen het ontwerp, de financiering, de creatie en het beheer van woningen in België bevorderen, stimuleren en ondersteunen om zo de toegang tot degelijke en duurzame huisvesting voor kwetsbare groepen te verbeteren. Onder kwetsbare groepen verstaan ​​we iedereen die omwille van sociale of economische onzekerheid en / of gezondheidssituatie nood heeft aan een begeleide toegang tot huisvesting, en voor wie de toegang tot de private markt quasi onmogelijk is.
Deze doelstelling zal worden bereikt door het bundelen van onze vaardigheden en kennis binnen SoHoNet, en door het gemeenschappelijk belang voorop te stellen.