Societal housing Network

Fotografie - Olivier Polet

gemeenschap

Samenbrengen van informatie over opportuniteiten voor de creatie van maatschappelijke huisvesting. Bundelen van vragen en informatie uit het verenigingsleven of de openbare diensten en mogelijke middelen die door investeerders worden verstrekt. De afstemming tussen de verschillende actoren ondersteunen door de organisatie van thematische werkgroepen.

label

Analyse en ‘labeling’ van de projecten om de sociale duurzaamheid en economische levensvatbaarheid te waarborgen, en zo de toegang tot projectfinanciering te vereenvoudigen.

lobby

De doelstellingen en missie bevorderen en uitdragen bij overheden, netwerken van investeerders, het grote publiek of andere relevante organisaties. Maatschappelijke huisvesting op de agenda plaatsen via een gepaste communicatie.